Bestuur KBO Lith

 

 

Voorzitter:                    Henneke Hermsen

                                     0412 483377 / 06 4719 3935    
                                 
                                                    h.hermsen@hotmail.com

 
Secretaris:                    Bert Hermsen
                                    0412 483377 / 06 4719 3935
                                    plchermsen@hotmail.com

 

Penningmeester en     Arnold van Zoest

Ledenadministratrie:  0412 481527/06 2011 9858

                                   arnold-kbo@hotmail.com

                                   Bankrekening KBO-Lith: NL40RABO0129482986 

Bestuurslid:                Jan de Veer     
                                  
06 55943334
                                   
jan081144@gmail.com

 
Bestuurslid:                Elly Maessen.                  
                                   0412 855632   

                                   elly-maessen@ziggo.nl

Bestuurslid:                Doortje van Delft
                                   0412 482650
                                   dvandelft508@gmail.com


 
Het bestuur vergadert elke laatste  woensdag van de maand om 09.00 uur in de "Ontmoeting".