Belastingservice van  KBO-Lith

 

Begin maart krijgen veel mensen weer een brief van de Belastingdienst om aangifte te doen van hun inkomen over 2019.

Indien u niemand in uw familie, vrienden of kennissenkring hebt om u hierbij te helpen kunnen de belastinginvullers van KBO-Lith u van dienst zijn.

De belastingservice is bedoeld voor gepensioneerde senioren die de AOW leeftijd hebben bereikt. Als inkomensgrens voor de doelgroep geldt: voor een alleenstaande €35.000,-bruto en voor gehuwden of samenwonenden €50.000,-bruto. De belastingservice ondersteunt alleen bij het doen van eenvoudige aangiften Inkomstenbelasting.                                                            

Onze belastinginvullers zijn Nol van Zoest, Idje de Veer en Jaap Appeldoorn. De belastinginvuller werkt op basis van vrijwilligheid. De onkostenvergoeding is vastgesteld op max. € 12 per adres.

Voor dit bedrag komt de belastinginvuller bij u thuis en verzorgt in overleg met u de aangifte.

Ook kunnen zij bekijken of er recht op huur- of zorgtoeslag bestaat of dat dit moet worden gewijzigd.

Mocht u twijfels hebben over het invullen van uw aangiftebiljet, schroom dan niet om de hulp van onze belastinginvullers in te roepen.   
                                             
Inlichtingen: 
Idje de Veer                     481669           idjeentheodeveer@outlook.com             
                     Nol van Zoest           06-22952008          n.zoest@kpnplanet.n
l 
                     Jaap Appeldoorn              482088           jaapappeldoorn@hotmail.com